Умови використання. Публічна договір-оферта

 1. Загальні положення

1.1 Терміни та визначення

 1. Оферта – справжня публічна оферта, на підставі якої відбувається надання Послуг Оператором Абоненту.
 2. Оператор – “UHOST Hosting IT Solutions” (ФОП Масютін Євген Євгенович)
 3. Абонент – фізична або юридична особа, яка пройшла реєстрацію відповідно до положень Оферти.
 4. Сторони – учасники цієї Оферти, тобто Оператор і Абонент.
 5. Сайт – офіційний сайт Оператора https://uhost.com.ua.
 6. Послуга – одинична послуга або комплекс послуг телематичних служб, надання технічних платформ для хостингу та адміністрування ігрових серверів, передавання даних та інших типів, передбачених цією офертою і додатками до неї, що надаються Оператором Абоненту.
 7. Замовлення – Послуга, оформлена Абонентом через Сайт.
 8. Регламент – порядок надання Послуг, визначений положеннями Оферти.
 9. Система тікетів – електронна комунікаційна система, що надається Оператором для взаємодії з Абонентом з питань наданих Послуг.

 

1.2 Оператор надає Абоненту свої Послуги за умови їх своєчасної оплати Абонентом на умовах, визначених Офертою.

 

1.3 Оператор надає Послуги з використанням власного обладнання та/або обладнання Абонента на умовах, визначених цією Офертою.

 

1.4 Найменування, обсяг, вартість, строки надання, а також інші умови та характеристики Послуг, що надаються, відображаються в Замовленнях, які є невід’ємною частиною цієї Оферти.

 

1.5 Надання та обслуговування доменів здійснюється Оператором у співпраці з компанією-партнером ТОВ “Центр інтернет-імен України”.

 

1.6 При виконанні положень цієї Оферти та вирішенні спорів Сторони зобов’язуються керуватися чинним законодавством України, а також держав, в юрисдикції яких відбувається надання послуг з використанням потужностей Оператора.

 

 1. обов’язки Оператора

2.1 Надавати послуги Абоненту на умовах цієї Оферти.

 

2.2 Надавати Абоненту оплачені ним Послуги в повному обсязі у строки та на строк, узгоджені Сторонами, а також надавати необхідне для цього обладнання та програмне забезпечення в часткове або повне користування Абонента відповідно до положень Оферти.

 

2.3 У разі виникнення перерви в наданні Абоненту оплачених ним Послуг вживати всіх можливих заходів для усунення причин цієї перерви і для відновлення надання цих Послуг.

 

2.4 Вести облік Послуг Абонента.

 

2.5 Інформувати Абонента про зміни в умовах обслуговування Абонента, надання Послуг Абоненту, коригування тарифів для Замовлень Абонента, а також про роботи, що проводяться на Сайті, або про інші події на розсуд Оператора шляхом публікації офіційних повідомлень на Сайті та/або за допомогою направлення повідомлення Абоненту через Систему тікетів, та/або за допомогою направлення електронного листа на електронну поштову адресу, зазначену Абонентом під час реєстрації на Сайті.

 

2.6 Забезпечувати збереження персональних даних Абонента, наданих ним під час реєстрації на Сайті, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством Європейського Союзу (далі ЄС) та України.

 

2.7 Надавати Абоненту за його офіційним письмовим запитом дані про себе, передбачені ЄС, Україною та загальноприйнятою комерційною практикою.

 

2.8 Своєчасно надавати Абоненту звітні документи про виконані роботи з надання Послуг та отримані платежі.

3. обов’язки Абонента

3.1 Виконувати умови цієї Оферти та дотримуватися чинного законодавства Європейського Союзу.

 

3.2 Своєчасно оплачувати Послуги, оформлені ним у Оператора.

 

3.3 Самостійно стежити за станом і своєчасно поповнювати свій особовий рахунок на Сайті, щоб уникнути перерви та/або припинення надання Послуг.

 

3.4 Зазначати достовірну інформацію про себе, як під час первинної реєстрації на Сайті, так і під час наступних внесеннях до неї змін. До цих відомостей належать

– для фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання.

– для юридичних осіб: повне найменування юридичної особи, її реквізити, адреса місцезнаходження, а також список осіб, які використовують кінцеве обладнання юридичної особи, засвідчений уповноваженим представником юридичної особи, в якому для кожного з них зазначено прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), адреса місця проживання та реквізити основного документа, що посвідчує особу. Виконавець залишає за собою право запросити підтвердження зазначених під час реєстрації даних згідно з Політикою вибіркової верифікації.

 

3.5 5. Ознайомитися з процедурою інформування Оператора через Систему тікетів, викладеною в Оферті та на Сайті.

 

3.6 Реагувати на повідомлення Оператора, відправлені Абоненту в особистий кабінет на Сайті через систему тікетів.

 

3.7 У разі виникнення технічних проблем при користуванні Послугами негайно інформувати про це Оператора згідно з процедурою інформування.

 

3.8 Використовувати Послуги виключно відповідно до законодавства Європейського Союзу та законодавства України і нести повну відповідальність за шкоду будь-якого роду, понесені Абонентом або третіми особами в ході використання Послуг.

 

3.9 Абонент зобов’язується не використовувати надані Оператором Послуги, зокрема засоби віртуального хостингу (далі VH), віртуального сервера (далі VPS), та виділений сервер (далі DS) для:

– розміщення, публікації та/або розповсюдження повністю або частково матеріалів з порушенням авторських прав;

– масових розсилок [1] повідомлень рекламного характеру (спаму) за допомогою служб електронної пошти, масового розміщення посилань, інструментів email-маркетингу тощо, зокрема тих, що містять посилання на ресурси, розміщені на потужностях Оператора;

– розсилки через мережу Інтернет, публікації та/або передавання будь-якої інформації, що суперечить вимогам законодавства Європейського Союзу та/або нормам міжнародного права;

– публікації та/або передачі будь-якого роду інформації або програмного забезпечення, яке містить у собі комп’ютерні віруси або інші засоби, прирівняні до них;

– сканування портів інших серверів, підключених до мережі Інтернет;

– створення спрямованого надлишкового трафіку, здатного призвести до відмови інших серверів, підключених до мережі Інтернет (також відомого як DDos-атаки);

– цілеспрямованого створення підвищеного навантаження на мережу Оператора або апаратуру, що використовується для надання Послуг Абоненту;

– розміщення підроблених веб-сторінок із шахрайськими цілями (т.зв. “фішинг”) і редиректів на ці сайти;

– розміщення інтернет-магазинів, що пропонують фармацевтичні товари та послуги;

– розміщення сторінок, оптимізованих під конкретні запити користувачів Інтернету, які використовуються для перенаправлення відвідувачів на інші сайти (т.зв. “дорвей”);

– розміщення торрент-трекерів і торрент-клієнтів;

– розміщення ресурсів, присвячених будь-якого роду “фінансовим пірамідам” (“SuperProgik”, “МЛМ” тощо);

– розміщення ресурсів, присвячених хакерській тематиці (т.зв. hack-тематика, warez-тематика);

– розміщення ресурсів, присвячених обговоренню, пошуку або збуту будь-якого роду наркотичних речовин (у т.ч. курильних сумішей);

– розміщення на VH ресурсів, присвячених еротиці, порнографії тощо;

– розміщення на VH ресурсів, присвячених інтим-послугам, ескорт-сервісам тощо;

– розміщення на VH спеціалізованих програм, що виконують в автоматичному режимі та/або за заданим розкладом будь-які дії через інтерфейси, призначені для взаємодії з людьми (т.зв. чат-боти);

– розміщення на VH ресурсів, присвячених продажу будь-якої інтелектуальної інформації, у т.ч. документів і довідок (дипломів, водійських посвідчень, медичних довідок, паспортів, рефератів, паперових та електронних книг, страхових полісів тощо);

– розміщення на VH т.зв. піратських ресурсів, у т.ч. з активними або пасивними посиланнями, онлайн-стримінгом, редиректами тощо;

– розміщення на VH ресурсів, присвячених обговоренню, пошуку або збуту будь-якого роду холодної та вогнепальної зброї;

– розміщення на VH ресурсів, присвячених збуту без наявності ліцензії будь-якого роду алкогольної та тютюнової продукції;

– розміщення на VH ресурсів, присвячених продажу інформаційних продуктів, рекламних мереж (наприклад, CPA, RTB, bux’и та ін.), TDS, редиректів тощо;

– розміщення на VH онлайн казино та інших ресурсів, пов’язаних з азартними іграми, у т.ч. сайтів-дзеркал, редиректів, сайтів із посиланнями на букмекерські контори, онлайн сервісів ставок на спорт, слот-машин тощо. (т.зв. геймблінг);

– розміщення на VH ресурсів, присвячених або пов’язаних із наданням позик, за якими позичальникові передають невелику суму коштів на невеликий строк (т.зв. мікропозики, мікрокредити);

– розміщення на VH або VPS засобів для створення (т.зв. майнінгу) будь-яких криптовалют;

– розміщення на VH або VPS ресурсів зі стрімінг-сервісами відео- або аудіофайлів (зокрема онлайн-кінотеатрів і музичних сайтів);

– використання VH або VPS для будь-якого проксування (або тунелювання) трафіку з будь-яких сервісів або на них (зокрема vkontakte.ru, depositfiles.com та ін.);

 

3.10 На регулярній основі знайомитися з офіційною інформацією, що публікується на сайті Оператора.

 

3.11 На вимогу Оператора повідомляти повну і достовірну персональну та контактну інформацію про себе відповідно до вимог законодавства ЄС і загальної комерційної практики, а також своєчасно сповіщати Оператора про її зміни.

 

3.12 Нести повну відповідальність за неправдиво або недостовірно надану Оператору інформацію про себе.

 

3.13 Зберігати видані йому Оператором фінансові документи, що підтверджують оплату та надання Послуг.

 

[1] Під розсилкою розуміють як масове розсилання декількох електронних листів безлічі одержувачів, так і множинне розсилання одному одержувачу, а також використання реквізитів (веб-сторінок, е-mail) Оператора під час таких розсилань, здійснених через сервіси третіх осіб.

 

 1. Права Оператора

4.1 Негайно припинити надання Послуги Абоненту на строк до п’яти діб або до отримання Оператором вичерпних текстових пояснень від Абонента в разі:

– закінчення строку надання Послуги та/або ненадходження оплати Послуги;

– вжитих Абонентом дій або бездіяльності, результатом яких стало обмеження доступу або перешкоджання в доступі іншим користувачам до Послуг;

– зроблених Абонентом спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Оператора та/або до інших систем, доступних у мережі Інтернет

– порушення Абонентом пункту 3.9 цієї Оферти;

– вжитих Абонентом дій або бездіяльності, спрямованих на надсилання, публікацію, передачу, відтворення, надання або будь-яке інше використання в комерційних цілях інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів, повністю або частково отриманих за допомогою Послуг за умови наявності письмової вимоги від власника такої інформації щодо обмеження або заборони перерахованих вище дій (за умови, що це явним чином не дозволено власником такої інформації);

– направлення електронних повідомлень комерційного та іншого характеру, не погоджених попередньо з одержувачем, за наявності заяви від одержувача таких повідомлень;

– публікації та направлення через Інтернет будь-якої інформації, що ганьбить Оператора, а також вчинення дій, що перешкоджають нормальній роботі Оператора.

 

4.2 Оператор має право заблокувати замовлення Абонента в разі порушення положень цієї Оферти. При цьому Оператор попередньо направляє Абоненту попередження через систему тікетів. У разі, якщо Абонент відмовляється вживати дії для усунення порушення або реакція з його боку відсутня протягом п’яти робочих днів, Оператор виконує блокування замовлення. У разі, якщо реакція з боку Абонента протягом наступних десяти днів відсутня, Оператор скасовує замовлення без додаткового оповіщення Абонента.

 

4.3 Оператор має право переносити замовлення VH і VPS Абонента з одного материнського сервера на інший у межах інфраструктури Оператора без повідомлення Абонента за умови, що це не спричиняє деградації якості Послуг та/або зупинки роботи замовлень Абонента.

 

4.4 Оператор має право переносити замовлення VH і VPS Абонента з одного материнського сервера на інший у межах інфраструктури Оператора в односторонньому порядку з одночасним повідомленням Абонента про це через систему тікетів за умови, що проєкти Абонента, розміщені на вищезгаданих замовленнях, створюють надмірне навантаження на материнський сервер або інші замовлення, розміщені на цьому материнському сервері.

 

4.5 Оператор має право змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку за умови обов’язкової публікації нової редакції на Сайті із зазначенням дати редагування та створення відповідного новинного повідомлення на Сайті. Датою набрання змінами чинності є дата їх опублікування.

 

4.6 Оператор має право в односторонньому порядку без пояснення причин відмовити Абоненту в обслуговуванні та/або припинити обслуговування Абонента з наданням йому часу на перенесення своїх проєктів з інфраструктури Оператора на інші носії інформації. При цьому Оператор в обов’язковому порядку надсилає Абоненту відповідне електронне повідомлення через систему тікетів. Через три доби після направлення вищевказаного повідомлення Оператор блокує всі замовлення Абонента і запускає процедуру повернення залишку грошових коштів за цими замовленнями. Моментом припинення обслуговування Абонента вважається момент блокування замовлень Абонента.

 

4.7 Оператор має право розкривати відомості про Абонента відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу та України.

 

4.8 Оператор має право в односторонньому порядку без попередження негайно припинити обслуговування Абонента в разі образи Абонентом співробітника Оператора через систему тікетів або іншим доступним чином. Моментом припинення обслуговування вважається момент нанесення Абонентом вищезазначеної образи. При цьому Оператор надсилає Абоненту електронне повідомлення про вжиті ним дії з роз’ясненням причин.

 

4.9 Оператор має право призупинити обслуговування Абонента в разі виникнення сумнівів щодо достовірності наданої ним персональної та контактної інформації до отримання нотаріально завірених документів, які свідчать про достовірність наданої інформації.

 

 1. Права Абонента

5.1 Вимагати від Оператора надання Послуг відповідно до умов цієї Оферти.

 

5.2 Розміщувати на своїх замовленнях будь-які проєкти, зміст яких не суперечить законам Європейського Союзу та умовам цієї Оферти.

 

5.3 Використовувати надані Оператором ресурси на власний розсуд і під свою відповідальність.

 

 1. Порядок розрахунків

6.1 Акцепт цієї Оферти здійснюється шляхом передоплати Абонентом Послуг Оператора за виставленим рахунком згідно з порядком оплати, викладеним у відповідному Додатку цієї Оферти та на Сайті.

 

6.2 Вартість послуг і порядок оплати вказані на Сайті Оператора. Ціни вказані без ПДВ.

 

6.3 Усі платежі за цією Офертою здійснюються в одній валюті: долари США, згідно з виставленим Оператором рахунком.

 

6.4 Ціни на Послуги на Сайті Оператора в інших валютах (а саме – доларах США, українських гривнях та ін.) зазначені виключно для зручності розрахунків Абонента і сконвертовані за внутрішнім курсом Оператора.

 

6.5 Моментом початку виконання Абонентом своїх зобов’язань з оплати вважається день надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Оператора.

 

6.6 При оформленні платіжних документів Абонентом обов’язкова вказівка посилання на індивідуальний ідентифікатор, зазначений Оператором у виставленому Абоненту рахунку або доведений до відома Абонента іншим способом.

 

6.7 У разі, якщо оплачені Послуги або їх частина не були надані в будь-який період часу дії Оферти, Абонент готує і направляє Оператору двосторонній Акт про порушення умов Оферти. В акті в обов’язковому порядку вказуються причини, за якими Абонент вважає послуги не наданими або наданими неналежним чином, а також період часу, протягом якого Абонент не користувався послугами Оператора відповідно до умов цієї Оферти. Даний Акт повинен бути складений і направлений Оператору рекомендованою поштою не пізніше п’яти робочих днів з моменту закінчення місяця, в якому були порушені умови Оферти. Оператор зобов’язаний у п’ятиденний строк з моменту отримання підписати акт або направити Абоненту мотивовану відмову. У разі пред’явлення Абонентом доводів, що задовольняють Оператора, про неможливість скористатися Послугами, Оператор здійснює повернення залишку грошових коштів.

 

6.8 Рахунки та рахунки-фактури за цією Офертою Оператор надсилає Абоненту електронною поштою або видає в офісі Оператора представнику Абонента під розпис.

 

6.9 У разі виставлення Оператором рахунка за надану Послугу та несплати Абонентом вищевказаного рахунка протягом трьох діб Оператор на власний розсуд блокує вищезгадану Послугу до повної сплати всіх заборгованостей Абонента перед Оператором.

 

6.10 Оператор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати зазначені на Сайті тарифи, а також умови надання Послуг. При цьому зміна тарифів не тягне за собою зміну тарифів для діючих замовлень, внесена оплата також не перераховується.

 

6.11 Абонент самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів. У разі зміни банківських реквізитів Оператора Абонент зобов’язаний самостійно скоригувати платіжні реквізити у своїх фінансових документах з моменту опублікування нових реквізитів на Сайті Оператора.

 

6.12 При оплаті власних Послуг Оператора (VH, VPS, DS та ін.) система білінгу розраховує довжину місяця за 31 день. Таким чином, оплата за 3 місяці (квартал) дорівнює 93 дням, за 6 місяців (півріччя) – 186 дням, за 12 місяців (рік) – 372 дням.

 

6.13 Вартість послуг VH, VPS і DS складається з вартості сервера і вартості додаткових послуг, що купуються Абонентом разом із сервером. Знижки надаються саме на вартість сервера, якщо не вказано інше.

 

6.14 При першій оплаті Абоненту буде запропоновано безоплатно підключити послугу автооплати замовлень. При виборі підключити послугу Абонент дає свою згоду на те, що система Оператора буде автоматично завчасно за п’ять днів до закінчення терміну оплати замовлення без попередження робити спроби списати суму оплати замовлення з прив’язаного до неї Абонентом платіжного засобу. Абонент може в будь-який момент відключити послугу на сайті Оператора (у розділі Особистий кабінет -> Налаштування -> Профіль -> Оплата -> Автоматична оплата замовлень).

 

6.15 Якщо Абонент з якихось причин завчасно не відключив послугу автооплати замовлень і відбулося списання грошових коштів проти його бажання, він може протягом п’яти робочих днів звернутися за поверненням грошових коштів згідно з умовами цієї Оферти.

 

 1. Відповідальність сторін

7.1 У разі порушення Абонентом строку виконання зобов’язань з оплати Послуг Оператор має право призупинити надання відповідних Послуг на строк до 10 діб. Моментом початку виконання нових зобов’язань Абонента з оплати Послуги є виставлення рахунку або закінчення оплаченого періоду використання Послуги.

 

7.2 У разі, якщо затримка виконання зобов’язань з оплати Послуг перевищує 10 діб, Оператор має право припинити договірні відносини в односторонньому порядку з повідомленням Абонента через систему тікетів. Абонент не звільняється від обов’язку погасити заборгованості, сформовані на момент припинення договірних відносин.

 

7.3 Відновлення Послуг після їхнього скасування можливе лише за наявності відповідних технічних можливостей і на платній основі за тарифом роботи інженера Оператора.

 

7.4 Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за затримки і перебої в наданні Послуг, що відбуваються прямо або побічно через надзвичайні обставини (форс-мажор) та інші причини, що знаходяться поза сферою розумного контролю Оператора.

 

7.5 Оператор не несе відповідальності за якість додаткових послуг, що надаються Абоненту третіми особами із залученням ресурсів Оператора.

 

7.6 Оператор не гарантує 100% захисту від злому або 100% захисту від DdoS / DoS атак або будь-яких інших атак, так як при наданні Послуг використовується програмне забезпечення, розроблене третіми особами.

 

7.7 Абонент несе повну відповідальність за збереження його логіна і пароля для доступу до Послуг, а також за потрапляння логіна і пароля до рук третіх осіб і можливий несанкціонований доступ до замовлень клієнта та/або їх злом.

 

7.8 Оператор не контролює інформаційне наповнення замовлень Абонента і не несе відповідальності за його достовірність та/або легальність.

 

7.9 Абонент несе повну відповідальність за відповідність розміщеної ним інформації на ресурсах Оператора чинному міжнародному законодавству, а також за її достовірність і правомірність її поширення.

 

7.10 Оператор має право призупинити надання Абоненту Послуг до вирішення спорів у встановленому порядку в разі отримання від третьої сторони обґрунтованих претензій щодо порушення Абонентом закону або умов цієї Оферти фактом розміщення та/або поширення будь-якої інформації з використанням Послуг.

 

7.11 Оператор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну діями та/або бездіяльністю Абонента особі або майну громадян, юридичних осіб, держави, а також моральним засадам суспільства.

 

7.12 При невиконанні однією зі сторін будь-якого положення цієї Оферти спірні питання врегульовуються шляхом переговорів. Якщо вирішення спорів і розбіжностей на основі взаємних домовленостей неможливе, вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України та Європейського Союзу.

 

 1. Майнова відповідальність сторін

8.1 За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цією Офертою сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та Європейського Союзу.

 

8.2 Сторони не несуть жодної взаємної відповідальності за будь-які збитки та/або шкоду, понесені третіми сторонами.

 

8.3 Одна сторона не несе відповідальності перед іншою за фінансові та інші втрати, а також за упущену вигоду та інші непрямі збитки незалежно від того, чи можливо було передбачити можливість заподіяння таких збитків іншій Стороні в конкретній ситуації чи ні.

 

8.4 Сукупна відповідальність Оператора за цією Офертою обмежується відшкодуванням Абоненту прямої доведеної шкоди в розмірі, що не перевищує суми, фактично сплаченої Абонентом за надані Послуги на момент заподіяння шкоди.

 

 1. Порядок надання компенсації

9.1 Оператор гарантує коефіцієнт доступності наданих Послуг не менше ніж 99,5% протягом року (сумарний час перерв не більше 43 годин на рік).

 

9.2 У разі, якщо з вини Оператора Послуга була недоступна понад допустиму норму часу, Абонент має право отримати компенсацію за цю різницю.

 

9.3 Підсумковий компенсований час округлюється до цілих годин. Неповна година тривалістю 30 і більше хвилин округляється в більший бік, менше 30 хвилин – у менший. Вартість однієї години становить 1/720 від щомісячної вартості.

 

9.4 Дана компенсація є єдиною та виключною формою відшкодуванням Абоненту збитків, понесених ним через виникнення збоїв при користуванні Послугою.

 

9.5 Планові профілактичні роботи, обставини непереборної сили та інші події, що виникли не з вини Оператора, не вважаються підставою для надання компенсації за перерви в наданні Послуги.

 

 1. Порядок розірвання договору

10.1 Умови Оферти набувають чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому цією Офертою.

 

10.2 Абонент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Оператора на підставі особистої заяви з двостороннім підписанням акта звірки розрахунків.

 

10.3 Оператор має право відмовити в наданні послуг абоненту в односторонньому порядку попередивши абонента листом на вказану ним електронну поштову адресу за 7 днів.

 

10.4 Всі питання за рамками даної Оферти вирішуються вирішуються Оператором і Абонентом відповідно до чинного законодавства Європейського Союзу та України

 

 1. Повернення коштів

11.1 Абонент має право на повернення коштів у повному обсязі за невикористані ним Послуги. Під невикористаною послугою, в даному випадку, мається на увазі сервіс Оператора, оплачений Абонентом, але так і не переданий йому в користування.

 

11.2 Абонент має право на часткове повернення коштів за використані ним Послуги у разі, якщо його не влаштовує якість наданих Послуг або якщо він вирішив припинити користуватися Послугою достроково. Сума повернення, в даному випадку, рахується як кількість оплачених цілих діб (24 години) використання Послуги, що залишилися, помножена на вартість однієї доби, розраховану з фактично сплаченої Абонентом суми грошових коштів за користування Послугою.

 

11.3 Оператор має право відмовити Абоненту в поверненні коштів у разі явного порушення Абонентом положень цієї Оферти або умов надання Послуг, описаних у ній.

 

11.4 Для здійснення повернення коштів Абоненту необхідно скласти тікет із зазначенням номера замовлення і своєї згоди на його скасування, а також даних для доступу до сервера і причини відмови від Послуги.

 

11.5 Оператор здійснює повернення коштів Абоненту на баланс його акаунта в системі Оператора.

 

11.6 За запитом Абонента Оператор може здійснити повернення коштів на той платіжний засіб, з якого Абонентом було оплачено Послугу. У разі неможливості здійснити повернення коштів у такий спосіб Оператор повертає Абоненту кошти на баланс акаунта в системі Оператора.

 

11.7 Оператор зобов’язується запустити процедуру повернення коштів протягом 3 робочих днів з моменту надходження відповідного запиту з боку Абонента. Повернення на баланс акаунта відбувається моментально, в інших випадках процес може сягати до 45 днів.

 

11.8 Поверненню та обміну відповідно до положень цієї Оферти підлягають послуги VH, VPS, DS.

 

11.9 Поверненню та обміну не підлягають послуги зі встановлення обладнання та програмного забезпечення, послуги IP-адреси та DNS-сервісу, доменні імена, ліцензоване програмне забезпечення, послуги базового та повного адміністрування.

 

11.10 При поверненні коштів у розрахунок беруться тільки фактичні суми, сплачені Абонентом за користування Послугами (знижки, бонуси та ін. не повертаються).

 

11.11 При розрахунку суми коштів до повернення враховуються такі умови:

– із суми повернення утримується комісія банку за переказ коштів у розмірі 15% від суми переказу;

– із суми повернення віднімається сума витрат, понесених Оператором з вини Абонента (зокрема, через відключення серверів, мереж, потрапляння IP-адреси до чорного списку та ін.), залежно від кожного конкретного випадку;

– при користуванні Послугою повернення коштів здійснюється за повні невикористані місяці (з розрахунку, що один місяць дорівнює тридцяти одному дню);

– із суми повернення за послугу DS Оператор має право відняти вартість одного повного місяця за поточним тарифом у разі, якщо Абонент не повідомив Оператора про відмову від Послуги завчасно (за 30 діб) через Систему тікетів;

– при поверненні коштів за Послугу, до якої було застосовано динамічну знижку за терміном оплати [2], розмір цієї знижки буде розраховано виходячи з фактичного терміну використання замовлення на момент його скасування. Наприклад, якщо замовлення було оплачено на рік наперед із застосуванням знижки 15%, то при скасуванні замовлення через 2 (два) місяці використання знижка буде перерозрахована і становитиме 0%, при скасуванні через 4 (чотири) місяці – 5%, при скасуванні через 7 (сім) місяців – 10% (докладніше [3]).

 

[2] Динамічна знижка становить:

– 5% для всіх типів замовлень при оплаті на 3 (три) місяці (93 дні) наперед;

– 10% для всіх типів замовлень при оплаті на 6 (шість) місяців (186 днів) наперед;

– 15% для всіх типів замовлень, окрім VH, у разі оплати на 12 (дванадцять) місяців (372 дні) наперед;

– 20% для замовлень VH при оплаті на 12 (дванадцять) місяців (372 дні) наперед.

 

[3] При розрахунку суми до повернення за замовлення з динамічною знижкою застосовується така схема:

– якщо замовлення було активним 372 дні з оплаченого розрахункового періоду – знижка приймається за 20% для замовлень VH і 15% для інших типів замовлень;

– якщо замовлення було активним від 186 до 371 дня включно з оплаченого розрахункового періоду – знижка приймається за 10% для всіх типів замовлень;

– якщо замовлення було активним від 93 до 185 днів включно з оплаченого розрахункового періоду – знижка приймається за 5% для всіх типів замовлень;

– якщо замовлення було активним менше 92 днів включно з оплаченого розрахункового періоду – знижка приймається за 0% для всіх типів замовлень;

 

Приклад розрахунку суми повернення за замовлення 100 євро/міс за передоплатою на 12 місяців наперед із динамічною знижкою 15%:

– у разі скасування на 92-й день використання сума до повернення становитиме 723.23 євро;

– у разі скасування на 185-й день використання сума до повернення становитиме 453.06 євро;

– у разі скасування на 320-й день використання сума до повернення становитиме 90.97 євро;

– у разі скасування на 365-й день використання сума до повернення становитиме 0.00 євро (оскільки вартість замовлення за тарифом виходить вищою за фактично сплачену Абонентом).

 

 1. Інші положення

12.1 Послуга “Повне адміністрування сервера і моніторинг” надається згідно з переліком робіт.

 

12.2 Послуга “Пониження тарифу VPS” для чинного замовлення з метою безпеки і збереження даних Абонента застосовується тільки за допомогою оформлення нового замовлення за рахунок Абонента і перенесення на нього даних зі старого замовлення за сприяння інженерів Оператора. Після перенесення залишок грошових коштів за старе замовлення повертається на баланс Абонента.

 

12.3 Послуга “Виведення коштів за партнерською програмою на WebMoney” здійснюється Оператором з комісією в 1% від суми операції.

 

12.4 Додаткова послуга “Відмова від базового адміністрування” (із застосуванням знижки 50%) надається тільки для замовлень VPS і підключається тільки в момент оформлення нового замовлення. Застосування цієї послуги до чинного замовлення можливе виключно за допомогою оформлення Абонентом нового замовлення і перенесення на нього даних зі старого своїми силами без залучення допомоги інженерів Оператора. Після завершення перенесення Абонент може звернутися в систему тікетів з проханням здійснити повернення коштів за старе замовлення згідно з положеннями цієї Оферти.

 

12.5 У разі створення Абонентом надлишкового навантаження на материнський сервер Оператор має право запровадити обмеження в 150 доменних імен (враховуються домени будь-якого рівня, зазначені в конфігурації як окреме ім’я домену) для замовлення VH. У такому разі Оператор завчасно за п’ять робочих днів через систему тікетів попереджає Абонента про необхідність скоротити кількість доменних і піддоменних імен у чинному замовленні до прийнятного обсягу або перенести замовлення на VPS за сприяння інженерів Оператора.

 

12.6 Послуга “Відправлення оригіналів документів” здійснюється за рахунок коштів Абонента будь-яким доступним Оператору способом на вибір Абонента.

 

12.7 Послуга “Домен у подарунок” надається Абоненту під час оплати замовлення VH або VPS строком на один рік. При цьому, у разі дострокового скасування замовлення Абонентом і запиті з його боку на повернення коштів, вартість наданого в подарунок доменного імені вираховується із суми, фактично сплаченої Абонентом за згадане замовлення. Також надане в подарунок доменне ім’я не може бути перенесене до іншого реєстратора до закінчення терміну замовлення VH або VPS, до якого воно, відповідно, було надано.

 

12.8 Під час реєстрації або продовження чи трансферу доменного імені Абонент приймає офіційні правила відповідної доменної зони, зокрема щодо принципів обробки персональних даних.

 

12.9 У разі фіксації використання Абонентом більшого обсягу ресурсів, ніж передбачено обраним ним тарифом VH або VPS, Оператор має право запровадити жорсткі обмеження на відповідні замовлення Абонента, зокрема за допомогою накладення лімітів у технологіях віртуалізації, що використовуються Оператором (CageFS та ін.), і за допомогою блокування замовлення до усунення Абонентом причин перевищення використання ресурсів.

 

12.10 У зв’язку з блокуванням мереж Оператора на території Туркменістану замовлення клієнтів, що використовують Послуги Оператора в межах юрисдикції Туркменістану, скасовуються. Повернення коштів

 

Вибіркова верифікація клієнтів

У зв’язку з почастішанням випадків замовлення серверів (vds і dedicated) для нелегальних цілей (botnet controller, malware, spam тощо) наша компанія змушена оголосити про початок вибіркової ідентифікації клієнтів для запобігання потраплянню мереж ip компанії в блек-листи.

 

Принцип відбору клієнтів для ідентифікації.

Проаналізувавши всі проблемні замовлення за поточний і минулий рік, ми вивели для себе алгоритм, який зі зрозумілих причин не буде розкрито, що дає змогу обчислювати підозрілі акаунти.

 

Процедура верифікації клієнтів.

Якщо ви отримали лист про необхідність верифікації вашого акаунта, то вам необхідно зробити таке:

 

 1. Зробити фото будь-якого документа, що підтверджує вашу особу (паспорт, водійські права тощо), на тлі головної сторінки нашого сайту. Увага: на документі має бути чітко видно фотографію, ПІБ і печатку та інші дані. За необхідності, можете накласти водяний знак, який не буде приховувати даних документа.

 

 1. Надати телефон у міжнародному форматі. Ми зв’яжемося з вами.

 

Ми гарантуємо повну конфіденційність ваших даних, і після верифікації негайно видалимо всі отримані копії документів.

 

У разі відмови надати інформацію, що дає змогу ідентифікувати вашу особу, або в разі ненадання її протягом 24 годин (в особливих випадках компанія uahost.com.ua залишає за собою право призупинити замовлення, не чекаючи закінчення 24 годин), ми залишаємо за собою право блокувати замовлення, а через 72 години видалити його.

 

Повернення коштів, у такому разі, можливе на загальних умовах оферти.

 

Звертаємо вашу увагу, що в разі, якщо верифікація клієнта ініційована після того, як на сервер надійшла скарга, на сервері виявлено підозрілу активність або в інших виняткових випадках, як-от, наприклад, зв’язок облікового запису замовника з іншими обліковими записами, які використовували в цілях, що суперечать правилам uahost.com.ua, проходження верифікації є обов’язковим. Повернення коштів у таких випадках після проходження верифікації на розсуд керівництва компанії

 

Реєструючись у нашому сервісі ви робите позначку про згоду з нашими правилами (і, відповідно, про ознайомлення з ними). Якщо вас не влаштовують наші правила та/або політика безпеки, то просто утримайтеся від замовлення наших послуг, оскільки жодні претензії через те, що ви не ознайомилися з правилами та робите замовлення, завідомо порушуючи їх, прийматися не будуть.

Невід’ємною частиною оферти є такі документи: Регламент роботи служби технічної підтримки.